REGULAMENTUL CAMPANIE REGEN ESTETIX

Clinica Estetică RegenEstetix


REGULAMENTUL CAMPANIE REGEN ESTETIX

Perioada campaniei: 13-19 ianuarie 2019

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei REGEN ESTETIX este S.C. A&C REGEN ESTETIX SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Cpt. Av. Gheorghe Marasoiu, nr. 25, Parter, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, sub Nr. J40/4283/2018, Cod Unic de Inregistrare 39100714 denumita in cele ce urmeaza „Organizator” .

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulament”).

Art.2. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale

2.1. Campania se desfasoara in perioada 13-19 ianuarie 2019. Campania incepe luni, 13 ianuarie si se incheie 19 ianuarie.

2.2 Concursul se desfasoara pe pagina de Facebook REGEN ESTETIX

2.2. După încetarea duratei campaniei participarea la concurs nu mai conferă dreptul de a participa la promotie.

Art. 3. Participantii si conditiile de participare

3.1. La aceasta Campanie pot participa numai persoame cu varsta peste 18 ani.

3.2. Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile, in vederea consultarii de catre pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/regenestetix .

3.3. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia (Participantii care s-au inscris sunt firme/organizatii/branduri, Participantii s-au inscris in Campanie cu date care nu le apartin, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage Participantilor premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/ sau sa restrictioneze participarea la Campanie pana la incheierea acesteia.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.

3.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau complete Regulamentul, precum si de a inceta Campania promotionala inainte de termen, prin incheierea unui act additional la Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/regenestetix  .

Art. 4. Premiile Campaniei

5.1. Premiile ce vor fi acordate (denumite in continuare “Premiile”) sunt in numar total:

-2 ml acid hyaluronic Juvederem.

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al campaniei promotionale

5.1. Pentru a participa la Campanie de pe pagina de Facebook REGEN ESTETIX , Participantii trebuie sa:

  1. Sa dea click butonului „Like” / „Imi place” paginii oficiale de facebook REGEN ESTETIX https://www.facebook.com/regenestetix.
  2. Sa dea click butonului „Share” / „Distribuie” postarii dedicate de concurs de pe pagina de facebook REGEN ESTETIX https://www.facebook.com/regenestetix  pe pagina personala, iar postarea sa fie facuta publica, adica vizibila de catre toti utilizatorii Facebook
  3. Sa scrie intr-un comentariu numele prietenei.

In data de 20 ianuarie, ora 12.00 vor fi extrase  persoanele castigatoare prin intermediul platformei online random.org. Filmarea va fi postata pe pagina de facebook.

Art. 6. Conditii de validitate pentru premiile oferite

6.1 1. Sa dea click butonului „Like” / „Imi place” paginii oficiale de facebook REGEN ESTETIX https://www.facebook.com/regenestetix

  1. Sa dea click butonului „Share” / „Distribuie” postarii dedicate de concurs de pe pagina de facebook REGEN ESTETIX https://www.facebook.com/regenestetix pe pagina personala, iar postarea

sa fie facuta publica, adica vizibila de catre toti utilizatorii Facebook

  1. Sa scrie intr-un comentariu numele prietenie.
  2. Sa poata fi contactat in termen de 2 zile lucratoare de la data extragerii
  3. Sa isi ridice premiul castigat pana la data de 20 februrie 2020.

Art. 7 Acordarea premiilor

7.1 Pentru concursul organizat pe pagina de facebook REGEN ESTETIX in perioada 13-19 ianuarie 2019 se vor extrage un castigator.

7.2 In cazul in care exista castigatori care au incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament, refuza premiul sau nu pot fi contactati telefonic in termen de 2 zile lucratoare de la data extragerii la sorti, premiile nu vor mai fi acordate, ramanand in posesia Organizatorului.

Lista castigatorilor si castigurile acordate vor fi facute publice de catre Organizator prin afisare pe pagina de Facebook REGEN ESTETIX https://www.facebook.com/regenestetix .

Art.8. Prelucrarea Datelor Personale

8.1. Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), Organizatorul (i) prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si (ii) aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 5 caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

8.2. Urmatoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale si utilizate in scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii prin intermediul taloanelor de participare: nume, prenume, adresa postala, localitate, telefon, adresa de e-mail, data nasterii. Prin participarea la Campania promotionala si completarea Datelor Personale pe taloanele de participare, participantii isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectarea, utilizarea si stocarea acestora) in scopul desfasurarii prezentei Campanii promotionale.

8.3. Prin participarea la Campania promotionala, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului si in scopul transmiterii catre participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct.

Prin participarea la Campania promotionala, participantii isi exprima acordul ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate in vederea promovarii produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la:

– transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse;

– transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informatiilor privind servicii si produse;

– participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse;

– realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

8.4. Participarea la Concurs, constituie consimtamantul expres şi prealabil al castigatorilor premiilor referitor la faptul ca numele si prenumele, castigul, localitatea de domiciliu, imaginea si vocea, dupa caz, vor fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivit legislatiei in vigoare si folosite în materiale publicitare de catre Organizator fara niciun fel de plata aferenta. Participantul isi poate retrage acest acord, printr-o cerere scrisa, in orice moment, fara sa sufere prejudicii.

8.5. Pentru a putea intra in posesia premiilor mentionate la Sectiunea 5 din prezentul Regulament, castigatorii Concursului trebuie sa-si dea in scris acordul expres si neechivoc pentru colectarea si prelucrarea de catre Organizator a urmatoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, imagine, sex, adresa, cod numeric personal, serie si numar carte de identitate, precum si pentru transmiterea unei copii a cartii de identitate catre Organizator.

8.6. Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania promotionala. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la Campania promotionala.

8.7. Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata la adresa Bucuresti, Str. Cpt. Av. Gheorghe Marasoiu, nr. 25, Parter, Sector 1.

8.8. La cererea participantilor, adresata in scris la Bucuresti, Str. Cpt. Av. Gheorghe Marasoiu, nr. 25, Parter, Sector 1, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:

– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

– sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Art. 9. Intrarea in posesia premiilor

9.1. Premiile se vor inmana in incinta CLINICII REGEN ESTETIX pe baza cartii de identitate.

9.2. Castigatorii vor semna un proces verbal de predare – primire in momentul intrarii in posesia premiului.

9.3. Orice eroare în datele personale furnizate nu atrage răspunderea Organizatorilor, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

Art. 10 Solutionarea Litigiilor

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala sevor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.

Art. 11 Tentativa de Frauda

11.1. Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de fraudare a acestei campanii de catre terti sau de către Participanți. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de fauda, tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta desfășurarea, imaginea sau costurile acestei campanii sau care ar putea duce la încălcarea drepturilor terților.

11.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și de a invalida (în cazul unui câștig) Participanții care sunt suspecți de fraudă.

11.3. În cazul în care sunt identificate persoane sau care au facilitat câștigarea de premii în mod ilegal, Organizatorul / Beneficiarul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane pe paza dovezilor existente.

11.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentavivă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa sau alunarea participării la această campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze. În acest sens organizatorul nu trebuie să înștiințeze aceste persoane.

11.6. Organizatorul / Benenficiarul își rezervă dreptul de a investiga și interpreta modul de obținere și proveniență a apricierilor (”Like” / ”Îmi place”) aferente fotografiilor Participanților la campanie. Orice neregulă sau suspiciune ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a Participantului în cauză, fără nicio notificare / justificare.

11.7. Utilizarea mai multor conturi de facebook de către același Participant nu este permisă, fiind considerată încercare de fraudare.

11.8. Obținerea de aprecieri (”Like”/”Îmi place”) prin intermediul aplicațiilor / jocurilor / site-urilor sau prin intermediul altor metode asemănătoare, vor fi considerate încercare de fraudare.

11.9. În cazul în care în urma verificărilor desfășurare de organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca rezultat al activității lor și / sau să restricționeze participarea la campanie, până la încheierea acesteia.

Art. 12 Intreruperea concursului

12.1. Campania promotionala va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului paginile facebook https://www.facebook.com/regenestetix .

SC A&C REGEN ESTETIX SRL

 


DISCLAIMER:
Rezultatele pot varia de la o persoană la alta, în functie de vârstă, sex, rata metabolică bazală, istoricul familial, stilul de viață și activitatea fizică. Toate tratamentele efectuate în clinică, dar și cele post îngrijire sunt sugerate de un terapeut profesionist și instruit în acest sens și sunt personalizate conform cerințelor individuale pentru a oferi cele mai bune rezultate posibile.